close
ars-grafiti

V dnešních velkoměstech jsou graffiti na denním pořádku. Při projíždění ulicemi je jejich noční řádění očividné. Vandalové nebo umělci? Pro každý to vidí jinak. Pohled majitelů domů, kterým sprejer znečistil fasádu je však pochopitelný. Pro ně se jedná o vandala, který ničí jejich majetek. V takové chvíli je nutné začít se zabývat způsoby obrany, jako je čištění fasád nebo antigraffiti.

Jak se však může vlastník domu nebo jeho správce bránit této činnosti?

Metod je hned několik. Bohužel nejčastěji vidíme metodu přijetí. Majitel začne časem se zašlostí domu graffiti ignorovat. To však vede k velké ztrátám na hodnotě jeho majetku. Ošklivý dům nikdy nebude lákat slušné lidi, se kterými bude i méně problémů při vybírání nájmu. Udržovat dům v čistotě by tedy měla být povinnost. Z tohoto důvodu by měl správce přikročit k pravidelnému čištění fasády. Tím si dům udrží perfektní vzhled a nebude docházet k ošklivému zešednutí.

Jak škodám způsobeným graffiti předejít?

Sprejeři se snaží zvěčnit svůj výtvor na dlouhou dobu tak, aby ho vidělo co nejvíce lidí a zaujal je v co možná nejvíce je proslavil. Pokud tedy zabráníte, aby jejich počin vidělo velké množství lidí, získáte od nich relativní klid. S tím vám může pomoci antigraffiti nátěr.

Bez antigraffiti nátěru je nemožné vyčistit fasádu a zachránit původní barvu. Antigraffiti vytvoří film, který fasádu pokrývá. To umožní i několik desítek čištění, než je nutné nátěr obnovit. To dá majiteli domu silnou zbraň proti vandalismu. Dům je možné od výtvorům sprejerů rychle očistit, jejich snaha tedy přijde rychle vniveč a odhodlání zničit váš majetek rychle ustane.

S těmito problémy pomáhá firma ARS. Poskytují služby od čištění fasád, antigraffiti, tryskování nebo také nátěry proti plísním.

Autor Jaroslav

Komentáře k článku