close
ochrana-proti-radonu

Věděli jste, že pokud stavíte nový dům, je potřeba se chránit proti radonu? Radon je plyn, který se vyskytuje přirozeně v přírodě, vzniká přeměnou uranu a nachází se v pórech zeminy. Do ovzduší se radon uvolňuje neustále, problém ale je, pokud se začne shromažďovat v nedostatečně větraných objektech, například v domě. Dochází tím k ozařování obyvatel domu a to s sebou nese zdravotní obtíže. Naštěstí je docela snadné pronikání radonu do staveb předcházet.

Radon je nebezpečný, i když se o tom nemluví

Jak už jsme zmínili, radon je pro nás nebezpečný plyn. Právě proto se dělá izolace proti radonu. Pokud jsme dlouhodobě radonu vystaveni, hrozí nám riziko rakoviny plic, které je hned druhé nejvyšší po kouření. Příznaky se většinou začnou projevovat do 30 let, zpravidla je ale možné první příznaky pozorovat už po 10 letech. Radon nepoznáte, nemá žádnou chuť ani zápach – je to tichý zabiják.

Jak je možné se proti radonu chránit?

Spolehlivým řešením je izolace proti radonu. Jedná se o asfaltové pásy, které slouží jako hydroizolace stavby a zároveň spolehlivá izolace proti radonu. Pokud se tedy v podloží radon nachází (v České republice se nachází téměř všude), musí se vybudovat izolace proti radonu na půdorysu domu, případně tyto izolace vhodně doplnit dalšími opatřeními, aby se pronikání radonu do interiérů výrazně snížilo.

Na dobrou izolaci proti radonu dbejte, patříme totiž mezi země s nejvyšší průměrnou koncentrací radonu v domácnostech.

Rizika radonu se podle Státního ústavu radiační ochrany dělí na nízké, střední a vysoké – ve všech případech se do obytných prostor doporučuje hydroizolace, někdy zároveň izolace proti radonu. Opatření se potom liší.

  • Ochrana před nízkým radonovým rizikem – nevyžaduje se téměř žádná speciální ochrana. Postačí běžná hydroizolace po celé půdorysné ploše objektu.
  • Ochrana před středním radonovým rizikem – tady už je potřeba počítat s izolací proti střednímu radonu. Všechny konstrukce, které jsou v přímém kontaktu se zeminou, je potřeba doplnit protiradonovou izolací (ta zároveň plní i funkci hydroizolace). Tato izolace proti střednímu radonu musí být opravdu položena spojitě po celé ploše, tedy i pod stěnami. Pokud není sklep domu obytný, může být izolace proti střednímu radonu nahrazena klasickou hydroizolací.
  • Ochrana před vysokým radonovým rizikem – ochrana takového objektu je velmi podobná jako u středního rizika – využívá se takzvaná izolace proti střednímu radonu (radonová izolace), opět musí být položena po celé půdorysné ploše objektu. Zároveň musí být doplněna o odvětrávací drenážní systém pod objektem nebo jinou vzduchotechniku.

Mapa výskytu radonu v České republice a další informace

Pokud si nejste jisti, jaká úroveň radonu je zrovna u vás v podloží, můžete to snadno zjistit díky mapě výskytu radonu v ČR. Jestli vás zajímají další informace ohledně hydroizolace staveb a proti radonu, doporučujeme sledovat Svaz výrobců asfaltových pásů, který se ochranou a izolací proti všem kategoriím rizika radonu zabývá. 

Zdroj náhledových obrázků: Svaz výrobců asfaltových pásů ČR

Komentáře k článku