close
rekvalifikace

Možná jste byli vždycky přesvědčeni o tom, že to, co člověk vystuduje, by měl také dělat a věnovat se tomu ideálně po zbytek aktivního pracovního života. Když jste jednou vyučený kuchař, tak byste prostě měli vařit, a pokud umíte opravovat auta, měli byste se toho držet.

To možná platilo dřív, kdy neexistovaly možnosti, které máme dnes, a pomýšlet třeba po dětech na změnu zaměstnání bylo holým bláznovstvím. Dnes je však situace radikálně jiná a vy nemusíte trpět v neoblíbené práci jen proto, že na ni máte “papír” a možná nějakou praxi. Nikdy není pozdě na změnu kariéry a hledání zaměstnání, které vás skutečně bude bavit a naplňovat. Vždyť prací strávíte obrovskou část svého života, tak proč se utápět v něčem, co vám nedělá ani trochu radost?

Řešení nabízí rekvalifikační kurzy. Díky nim můžete změnit svůj obor, nebo si třeba jen doplnit potřebné vzdělání, a otevřít si tak dveře k lepší práci nebo splněnému snu. Rekvalifikaci si samozřejmě můžete zaplatit sami, ale existují i situace, kdy ji můžete mít zcela zdarma. Za jakých podmínek vám náklady na vzdělání uhradí úřad práce a co pro to musíte udělat?

Ověřte, zda splňujete podmínky

Rekvalifikace je nástrojem politiky zaměstnanosti, kterou částečně financuje také stát. Pokud chcete, aby náklady zaplatil i vám, musíte nejdříve ověřit, že splňujete stanovené podmínky. K nim patří:

  • Být veden v evidenci Úřadu práce ČR jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání.
  • Mít dostatečné kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro danou profesi.
  • Být zdravotně způsobilý pro absolvování kurzu i výkon profese.
  • Rekvalifikace musí být skutečně nutná a potřebná – tedy že se současnou kvalifikací nedokážete najít vhodné uplatnění na trhu práce.
  • Rekvalifikace musí být účelná – po jejím skončení je reálná šance na získání vhodného pracovního místa.

Řada z těchto požadavků je dosti vágní, proto je potřeba si vše nejdřív dobře projednat s příslušným úřadem práce. O konkrétních detailech a požadavcích vždy rozhodují pracovníci úřadu a jejich rozhodnutí je potřeba respektovat. Prvním krokem by tedy mělo být kontaktovat příslušného referenta nebo zprostředkovatele zaměstnání na úřadě a požádat jej o možnost získání dotované rekvalifikace. Zeptejte se na všechny své otázky a ujistěte se, že rozumíte všem požadavkům.

Nejprve smlouva, až poté kurz

Zásadní je také vědět to, že Úřad práce náklady na rekvalifikaci uhradí pouze tehdy, pokud vás na rekvalifikaci doporučí, a ještě před jejím zahájením s vámi uzavře písemnou dohodu o rekvalifikaci.

Úřad práce vám za určitých podmínek může proplatit i rekvalifikaci, kterou si vyberete sami a zvolíte si také poskytovatele. Je to ale zcela na rozhodnutí odborné komise a je potřeba respektovat i to, že vaše žádost může být zamítnuta. Další podmínkou pak je, že cena takto zvolené rekvalifikace nesmí v případě jednoho klienta přesáhnout v období 3 let částku 50 000 korun.

Myslete na své povinnosti

Klíčové je pamatovat i na to, že takové uzavření dohody s sebou nese i závazky, které je nutné dodržet. Obvykle jde například o to, že žadatel musí rekvalifikaci úspěšně dokončit (s výjimkou vážných důvodů) a následně také musí přijmout vhodné a nové kvalifikaci odpovídající zaměstnání. Pokud se tak nestane, bude po něm úřad požadovat zaplacení celého rekvalifikačního kurzu.

Před nástupem na kurz se také ujistěte, že splňujete očekávané vstupní předpoklady. V mnoha případech jsou požadavky naprosto minimální, ale jindy se může vyžadovat například pokročilejší znalost práce na počítači, případně je nutné mít potvrzení od lékaře ohledně zdravotního stavu apod. Je vaší povinností si tyto podmínky zjistit a dodržet je, v opačném případě můžete mít potíže kurz úspěšně dokončit.

Budete dostávat podporu?

Pro mnoho žadatelů je klíčovou otázkou také to, zda budou i během průběhu rekvalifikačního kurzu dostávat od Úřadu práce podporu v nezaměstnanosti. Nárok na podporu vzniká pouze u žadatelů, kteří mají rekvalifikaci zabezpečenou Úřadem práce. U tzv. zvolené rekvalifikace, kdy si žadatel sám vybírá zaměření rekvalifikace, ale také poskytovatele kurzu, nárok na podporu nevzniká.

Výše podpory při rekvalifikaci pak dosahuje 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání měl ve svém posledním zaměstnání. Pokud jste předtím nebyli zaměstnaní, ale fungovali jste v režimu OSVČ, stanoví se výše podpory procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc.

Jak vám rekvalifikace může pomoci?

Rekvalifikační kurzy představují skvělý nástroj, který vám pomůže zlepšit vaši pozici na trhu práce a najít zaměstnání, které vás bude bavit, bude vám vyhovovat a také bude odpovídajícím způsobem finančně ohodnocené. Je jasné, že trh práce a jeho požadavky se v průběhu času mění a že pokud jste před 30 lety excelovali v práci na psacím stroji, bude vám dnes tato pracovní dovednost takřka k ničemu. Je proto v pořádku doplňovat si své vzdělání a dovednosti a třeba i v pozdějším věku nasměrovat svou kariéru jiným, lepším směrem.

Rekvalifikace prostřednictvím zaměstnavatele

Další možností je pak rekvalifikace organizovaná samotným zaměstnavatelem pro své zaměstnance. Tu obvykle provádí v zájmu dalšího pracovního uplatnění svých zaměstnanců a zvýšení jejich dovedností nebo konkurenceschopnosti celé společnosti. Rekvalifikace zaměstnanců je výborným nástrojem, který ale nevyužívá tolik zaměstnavatelů, kolik by mohlo. Přitom i zaměstnavatel si může s Úřadem práce dohodnout proplacení nákladů na rekvalifikaci.

Zdroj náhledové fotografie: Unsplash.com

Komentáře k článku