close
Komerční články

Kotlíkové dotace vyhlášeny – pořídíte si díky nim tepelné čerpadlo?

Na venkovní jednotku tepelného čerpadla Vám při využití kotlíkových dotací bude stačit částka v řádu nižších desítek tisíc korun. Ministerstvo životního prostředí sice na program ochrany ovzduší (kotlíkové dotace) vyčlenilo 9 miliard Kč, výměnu však potřebují řádově stovky tisíc kotlů, tj. otálení s podáním žádosti se nemusí vyplatit.

screen-ivt-cerpadla

Díky kotlíkovým dotacím si na pořízení tepelného čerpadla nebudete muset brát vysoký spotřebitelský úvěr či úvěr ze stavebního spoření. Od státu můžete získat až 85 % ceny tepelného čerpadla (max. však 127 500 Kč) uvedeného v seznamu podporovaných produktů, mezi kterými najdete tepelná čerpadla se systémy země/voda, vzduch/voda a voda/voda.

screen-ivt

Mezi podporovanými zdroji tepla je i nejvýkonnější tepelné čerpadlo vzuch/voda!

Nejdostupnějším typem tepelných čerpadel (co do nároku na vstupní investice a místo) je vzduch/voda. Suverénně nejvýkonnějším produktem z této kategorie je pak tepelné čerpadlo IVT AIR X-90 s tepelným faktorem 5,1 (COP 7/35) a mimořádnými schopnostmi ohřevu vody (viz porovnání níže).

Na toto tepelné čerpadlo můžete získat „kotlíkovou dotaci“ standardně ve výši 80 % z ceny zařízení (max. 120 000 Kč) či 85 % z ceny zařízení (max. 127 500 Kč) v případě, že Váš region byl označen jako „prioritní“ v rámci Střednědobé strategie ochrany ovzduší.

Po započtení dotace Vás tak venkovní jednotka tepelného čerpadla IVT AIR X-90 přijde na cca 17 850 Kč – 23 800 Kč, což je velmi „příjemná“ cena.

Prezentace tepelného čerpadla IVT AIR X

Kde a kdy můžete o kotlíkové dotace požádat?

O příspěvek od státu na nový zdroj tepla můžete požádat na Vám místně příslušném krajském úřadě, a to v době, kdy tento úřad vyhlásí přijímání žádostí (jejich formulář najdete právě na krajském úřadě). Ještě před tím, než tak krajský úřad učiní, je vhodné se informovat o možnostech nového zdroje tepla (typ, výkon apod.) ve Vašem konkrétním případě.

Tags : tepelné čerpadlo
Marks

The author Marks

Leave a Response