close
Tipy & Triky

Nájemní bydlení upravuje občanský zákoník. Chrání i vás nebo máte špatnou smlouvu?

Ne každý žije ve vlastním bytě či domě, většina z nás žije stále v nájmu. Nájemní bydlení má své nepochybné výhody, mezi něž patří skutečnost, že se nemusíte starat o stav nemovitosti. Jste do jisté míry mobilní, můžete každý rok bydlet v jiném bytě, v jiném městě (v jiné zemi). Za tento luxus volnosti sice platíte nájem, ale s dobrou nájemní smlouvou to není žádná tragédie.

Bohužel se dost často stává, že nájemní smlouva není formulována správně, takže nájemníka tak úplně nechrání. Ať už je to z neznalosti nebo úmyslně, řada majitelů nemovitostí obchází garance, které vám, nájemníkům, poskytuje novela občanského zákoníku (NOZ) č. 89/2012 Sb.

Jaké záruky má nájemce při výpovědi z nájmu

Nejčastěji diskutovaným tématem bývá výpověď z nájmu. Nehraje roli, jestli máte nájem sjednán na dobu určitou nebo neurčitou, jestliže existuje závažný důvod pro ukončení nájmu, lze ho ukončit i předčasně. Důležité je ale vysvětlit si, co jsou ty závažné důvody ze strany pronajímatele.

Kdy může majitel nemovitosti ukončit nájemní smlouvu na dobu neurčitou i na dobu určitou mimo stanovený termín je jasně uvedeno v NOZ v § 2288, například:

  • poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu
  •  je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin 
  •  má-li být byt vyklizen z důvodu veřejného zájmu
  • má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno
  • potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni.

Pokud nastane některý z těchto důvodů, musí být nájemci předána výpověď písemně a musí být s tříměsíční výpovědní lhůtou. Ta začíná 1. dne měsíce následujícího od předání výpovědi.

Nezaplacení nájmu není hrubé porušení nájemní smlouvy

Jestliže se ojediněle zpozdíte s platbou nájmu nebo se dostanete do situace, kdy nejste schopen zaplatit nájem v termínu v plné výši, není to považováno za hrubé porušení smlouvy. Takto se dá klasifikovat opakované nezaplacení a tím navyšování dluhu (například dluh na nájmu za více než 3 měsíce). Ani v takovém případě případě nesmí pronajímatel přistoupit k “okamžité výpovědi”, jak se mnozí majitelé často domnívají. 

Kdy vás Občanský zákoník nechrání

Aby se na vás vztahovala právní ochrana zakotvená v Občanském zákoníku, musí nájemní smlouva splňovat dvě velmi důležitá kritéria, která pronajímatelé velmi často obchází:

  1. Nájemní smlouva musí být uzavřena nejméně na 6 měsíců. Smlouva na kratší dobu se řídí Obchodním zákoníkem a ten vás nijak nechrání – platí jen to, co je napsané ve smlouvě (i přemrštěná kauce, pokuta, okamžitá výpověď a podobně).
  2. Jestliže je předmětem nájmu družstevní byt, jedná se o podnájem a ten se také nemusí řídit Občanským zákoníkem. To znamená, že i v tomto případě nemusí být ani výše nájmu obvyklá a výpověď může být předána bez udání důvodu. Všechny platby jsou smluvní, včetně výše kauce a pokuty.
Tags : bydlení v nájmunájemní smlouva

Autor JanaPK

Vyzkoušela jsem si bydlení v bytě i v domě se zahradou. Nemovitostem, jejich rekonstrukci i bytovému designu se věnuji i profesně, proto stále vyhledávám nové informace a trendy. Ráda se s vámi podělím o všechno, co jsem na cestě životem pochytila.

Komentáře k článku