close
no thumb

Voda je základ života. Potřebuje ji denně naprosto každý z nás. Je potřeba si uvědomit, že žijeme v době, která ať chceme nebo nechceme je plná nejrůznějších nebezpečných zplodin, které negativně ovlivňují životní prostředí jako celek, samozřejmě mají tedy i neblahý vliv na vodu a potažmo i na nás!

Pokud voda neobsahuje ideální složení, může být pro některé účely téměř nepoužitelná. Rozhodně by mohla poškodit lidské zdraví. Naštěstí dnes není problém, abyste se obrátili na firmu, která se postará o úpravu vody!

Úprava vody k pitným účelům

úprava kvality vody je složitý proces
úprava kvality vody je složitý proces

Asi nejčastější požadavek představuje úprava pitné vody. Základem tohoto procesu je zejména filtrace vody, která je buď ve formě odstranění rozpuštěných látek, případně složitější, kdy dochází k protékání vody přes filtrační materiály, hojně se využívá ultrafiltrace a reverzní osmóza. Vodu je potřeba k těmto účelům standardně ještě i odželeznit a změkčit. Nejprve je však zapotřebí provést rozbor, na základě kterého bude zvolena nejoptimálnější metoda a postup, který si vytyčí za cíl jakési vyčištění vody, v tomto případě proměnu vody na pitnou!

Odstranění přebytku železa a manganu

Pro vodu, která se má využívat v domácnosti je velmi důležité zejména odstranění železa z vody. Tento proces je často spojen i s odmanganováním. Možností, jak takto učinit se nabízí opravdu velké množství. Nejčastěji se používá oxidace železa a manganu v preparovaném písky za pomoci vyšších oxidů.

I když to mnoho lidí neví, vhodnými metodami a postupy se dá docílit výrazné zlepšení kvality vody. Vždy je však potřeba tyto náročné a přesné práce svěřit profesionálům, kteří se již o vše důležité postarají!

Komentáře k článku