close

Novela Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. ukládá povinnost realizovat u kotlů na pevná paliva revizi jednou za 3 roky. Tato povinnost se vztahuje i na nově zakoupené kotle.

První kontroly měly proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016, vzhledem k novele zákona tedy bude nutné nejpozději do 31.12. 2019 nechat váš kotel opět zkontrolovat. Za nesplnění této povinnosti hrozí pokuta až do výše 20 tisíc Kč.

Kdo má oprávnění kontroly kotlů provádět

Kontakty na servisní techniky oprávněné provádět revize kotlů ve vašem okolí a další informace naleznete na webu Asociace podniků topenářské techniky. Obecně platí, že revizi je oprávněn provést technik proškolený výrobcem vašeho kotle a je tedy držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě zařízení.

Jestliže výrobce kotlů na trhu už nepůsobí, může váš kotel zkontrolovat každý jiný servisní technik, který má oprávnění provádět revize kotlů jiného výrobce.

Jaké kotle podléhají revizi

Povinnost z uvedeného zákona platí pro všechny kotle, jejichž příkon je 10 až 300kW včetně a všechny krby s teplovodní vložkou. Jmenovitý příkon bývá uveden na výrobním štítku. U nových kotlů už je uváděn v kW, u starších kotlů může být uvedena jednotka kcal.

Jestliže už štítek na kotli nemáte, najdete informaci v Návodu k instalaci a obsluze kotle, nebo si ho můžete vypočítat podle vzorce – výkon / účinnost kotle.

Na kotli se kontroluje především správná funkčnost konstrukčních prvků spalovacího zařízení, řídící a zabezpečovací prvky zdroje, hospodaření s palivem, teplovodní soustava a také řádná údržba zdroje. Včasná revize může odhalit nedostatky, které by později mohly způsobit velké škody. Řada rodinných domů už vyhořela právě v důsledku nevhodného, špatně fungujcího zdroje tepla.

Pro revizního technika si připravte doklad o kontrole a čištění spalinových cest a pokud je k dispozici, tak také revizi spalinových cest.

Tags : kontrola kotlepovinná revizerevize kotle
JanaPK

The author JanaPK

Vyzkoušela jsem si bydlení v bytě i v domě se zahradou. Nemovitostem, jejich rekonstrukci i bytovému designu se věnuji i profesně, proto stále vyhledávám nové informace a trendy. Ráda se s vámi podělím o všechno, co jsem na cestě životem pochytila.

Leave a Response