close
Spolupráce

Správa bytového domu na profesionální úrovni musí být samozřejmost

shutterstock_200470286

Na trhu dnes existuje celá řada společností, které zajišťují správu bytových domů. Bohužel ne všechny firmy vykonávají tuto službu na profesionální úrovni, a tak se můžeme setkat s případy, kdy jsou mnohé povinnosti zanedbávány. Taková situace samozřejmě vyžaduje řešení. Rozhodně se tak vyplatí prozkoumat trh a podívat se, co nabízejí ostatní společnosti, které se vám mohou o byty starat.

Správa domu
Správa domu

Co vše má zajistit kvalitní správce vaší nemovitosti

Pokud si nájemníci stěžují na správu bytového domu, můžete se obrátit na řadu jiných poskytovatelů této služby, kteří jsou vám schopni vypracovat cenovou nabídku na správu vaší nemovitosti. Kvalitní správa bytových domů je především o komunikaci a o schopnostech řešit problémy. A samozřejmě řešit tyto problémy efektivně. Vše musí být zkrátka zajištěno ke spokojenosti lidí, kteří byty obývají. Správcovská společnost pak musí být jednoznačně vaším partnerem, který je vám nápomocen. Měla by pokrývat veškeré činnosti, které jsou spojeny se správou nemovitosti. Jedná se pak především o záležitosti:

  • Ekonomické
  • Technické
  • Investiční
  • Právní

Požadujte komplexní služby na úrovni

Veškeré výše uvedené oblasti zaštitují celou řadu úkonů, které musí dobrý správce vykonávat. K ekonomické oblasti správy bytových domů patří kompletní vedení účetnictví, čerpání z fondu oprav, vypracování měsíčních zálohových předpisů, roční vyúčtování nájemného a mnoho dalšího. Pod technickou část správy potom patří zajištění provedení veškerých prací, jako jsou technické revize a zajištění výběrových řízení k zakázkám.

Také vlastní investice do nemovitostí by měly probíhat podle požadavků vlastníků bytů. Právní okruh potom řeší náležitosti, které jsou spojené se samotným užíváním nemovitosti, zda je tak činěno v souladu se zákonem, sleduje se platební morálka a zajišťuje se vymáhání pohledávek.

Autor Jaroslav

Komentáře k článku