close
zelen

Zeleň ve firmách je dnes stále více populárnější a mnoho z nich proto začíná rozvíjet své zelené iniciativy. Existuje několik důvodů, proč firmy investují do zelené infrastruktury a pečují o životní prostředí. „Zeleň pomáhá snižovat náklady na energie a omezit emise skleníkových plynů. Zahrady a zelené střechy mohou například pomoci snížit tepelné zisky a spotřebu energie na klimatizaci budovy. Zelená infrastruktura také může zmenšit množství dešťové vody, která uniká do kanalizace, což může vést k menšímu riziku povodní. Studie ukazují, že přítomnost rostlin v kancelářích pomáhá snižovat stres a zlepšit náladu a produktivitu zaměstnanců,“ říká Roman Kuchař, zástupce ředitele pro úklid a terénní úpravy divize Facility managementu M2C.

Profesionální technika

M2C se specializuje na profesionální údržbu zeleně. Používá stroje značky VENTRAC, které patří k nejlepším v daném oboru a které má v České republice pouze několik firem. „Využíváme je takřka na všechno, mají výbornou svahovou dostupnost. Celoroční využitelnost je z pohledu našeho zaměření velice důležitá,“ říká Roman Kuchař. V M2C se tyto stroje používají pro komplexní celoroční údržbu od sekání trávy přes odstraňování listí z travnatých ploch, ořezávání okrajů trávníků, odstraňování drnů a zkracování živých plotů až po přípravu půdy, použití jako fréza, kartáč či sněhová fréza.

Velkým trendem současnosti je používání velkých pojízdných bateriových sekaček, které nezatěžují prostředí hlukem a jsou šetrnější k životnímu prostředí. Jsou poháněny elektřinou, což může snížit náklady na palivo. Tyto sekačky také nevyžadují mnoho údržby, jako jsou například výměny oleje nebo filtrů, což může také snížit náklady na provoz. Mají nulové emise CO2 a mohou být i samořiditelné. „Spousta našich klientů dnes na to slyší,“ potvrzuje Roman Kuchař a dodává. „Pro údržbu objektu v Toyotě Kolín plánujeme nákup nejmodernější akumulátorovou verzi sekačky, která díky své rychlosti dokáže dokončit práci rychleji a účinněji, což pomůže snížit náklady na pracovní sílu.“

Luční louky, hmyzí hotely a včelí úly

Environmentální projekty se zaměřují na oblasti jako ochrana biodiverzity, snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování účinnosti využívání energie, či boj proti znečištění vzduchu, vody a půdy. V M2C vnímají v současnosti u svých klientů největší poptávku po zakládání květnatých luk. Luční plochy poskytují vhodné prostředí pro rostliny, které jsou důležité pro mnoho druhů zvířat, včetně hmyzu a ptáků. Tyto plochy mohou být vytvořeny například odstraněním invazivních druhů, obnovou vodních toků, nebo osazením vhodných druhů rostlin. Pokud nás klient osloví s konkrétní představou, vyhodnotíme všechny aspekty projektu a seznámíme ho s provedenou analýzou. Řekneme mu, zda je květná louka pro uvedený prostor vhodná či nikoliv, jestli je na místě zajištěna dostatečná závlaha. 

Navrhneme vysetí vhodného osiva, lučních trav a následnou údržbu. Klienta ale vždy upozorníme, že kýžený estetický efekt při zakládání květní louky uvidí po dvou až třech letech, kdy louka vykvete, naroste a objeví se tam motýli, brouci a další hmyz. Pro ty pak lze následně vybudovat i hmyzí hotely, které poskytnou broukům důležité přístřeší, ochranu před zimou i deštěm. Nabídnou jim také poklidné místo, kam mohou naklást vajíčka, ze kterých se vyvinou larvy a postupem času noví jedinci.“ doplňuje Roman Kuchař.

Stále populárnější se stává zakládání včelích úlů na střechách budov.  Včely a další opylovači přispívají k biodiverzitě a zachování rovnováhy v přírodě. Zakládání včelích úlů tak může přispět k podpoře místního ekosystému a zachování rovnováhy v přírodě. Pomáhají snížit teploty v městských oblastech, přispívají ke zlepšení kvality ovzduší a vytvoření příjemného prostředí pro zaměstnance a návštěvníky. Pokud jsou včely na střechách umístěny správně a jsou pod dohledem zkušených odborníků, mohou být pro všechny zúčastněné strany velmi prospěšné. Pomáhají udržovat plodnost půdy a podporují růst rostlin. Kromě toho mohou včelí produkty, jako je med a vosk, sloužit jako alternativní zdroj přírodních surovin.

Poptávka po zelených střechách, lianách a mechových stěnách roste

Hlavním trendem v projektování zeleně v interiérech i exteriérech a její následné údržbě je podle odborníků z M2C důraz na maximální jednoduchost údržby a stylový minimalismus.

Vyhledávané jsou například zelené střechy.Jejich obliba stále roste, neboť spousta lidí pochopila, že tyto střechy fungují jako přírodní klimatizace, které dokáží snížit teplotu v horkých dnech až o 8 stupňů. Princip zelených ploch spočívá v odpařování vody uložené ve vegetační střeše a v odebíraní tepla z okolí. Tím pádem díky odpařování vody okolí ochlazuje.

Pnoucí rostliny, také nazývané liány, jsou zase oblíbené v Open spacech. Jejich výhodou je, že mohou rychle pokrýt velké plochy a vytvořit tak příjemnou relaxační atmosféru a příjemné estetické prostředí pro zaměstnance nebo návštěvníky.

To potvrzuje i Roman Kuchař a uvádí příklad. „Máme rozpracovaný projekt v Toyotě Kolín, kde na jednom z největších Open spaců chce klient kompletně předělat interiérovou zeleň. Mají v truhlíkách, možná ne úplně vhodně založenou strukturu rostlin. Navrhli jsme proto, že ji vyměníme a oddělíme jednotlivé sekce na Open Spacu lanky s pnoucími rostlinami. Do metrových truhlíků se zasadí liana, která nevytváří objemný kořenový systém. K truhlíku se připevní ocelová lanka, která se vyvedou do stropu, kde se mechanicky uchytí. Rostlina se po nich bude nejen popínat ale za dva roky vytvoří krásnou zelenou oddělující clonu. Vedení firmy je z tohoto návrhu realizace nadšeno.

V M2C se se zaměřují i na další formy interiérové zeleně. Stejně jako zelené střechy si ve firmách oblíbili mechové stěny. Jedná se o stěny, které jsou pokryty živými mechy a rostlinami a slouží k vylepšení estetického vzhledu interiéru budovy a zlepšení kvality vzduchu. Mechy jsou přirozené a atraktivní, což dává interiéru jedinečnou a příjemnou atmosféru. Tyto stěny jsou vhodné pro různé druhy interiérů, jako jsou kanceláře, hotelové lobby, obchody, restaurace a další. Kromě estetické hodnoty mohou interiérové mechové stěny poskytnout další výhody, jako je zlepšení kvality vzduchu, zlepšení akustiky a další. Mezi výhody interiérových mechových stěn patří také to, že mohou být snadno instalovány na různé povrchy, jako jsou cihly, beton, dřevo a další. A ze zkušenosti v M2C vyplývá, že tyto stěny jsou relativně bezúdržbové a lze je snadno uchovávat v dobrém stavu.

Zdroj obrázku: Unsplash

Komentáře k článku