close
betonovy-domichavac

Málokdo si dnes na stavbě míchá veškerý beton sám. V malém množství (plot, věnec) se to ještě dá, ale betonu do základových pásů je potřeba takové množství, že se do toho málokdo pustí s lopatou a míchačkou.

Základové pásy se nepočítají snadno, ale ve výsledku se nic neděje, když to nespočítáte dokonale. Základy nejsou ve všech místech stejně hluboké a mnohdy se hlína různě zbortí. Ze své zkušenosti bych doporučil mít beton objednaný dopředu tak, aby vylití proběhlo co nejdříve po výkopu a umístění uzemnění. Samotná objednávka může být pouze přibližná s tím, že množství upřesníte pár dní předem. Pro dodavatele je důležité vědět pouze kolik aut má vyhradit, malý rozdíl v objemu mu neudělá žádnou škodu. Já jsem počítal beton do základů dvakrát, v obou případech celkem obstojně.

Výpočet

  1. Spočítejte si plochu půdorysu základů podle skutečných rozměrů výkopu (a×b pro jednotlivé obdélníky, žádná věda, ale nesmíte počítat žádnou plochu dvakrát).
  2. Vyznačte si na hlínu po celém obvodu třeba sprejem výšku, kam až bude beton sahat. Stačí přerušovaná čára. Výšku vyznačujte vůči nule, ne vůči dnu výkopu.
  3. V pravidelných rozestupech změřte hloubku výkopu vůči rysce. Čím menší rozestupy, tím přesnější bude výsledek.
  4. Z naměřených hodnot udělejte průměr.
  5. Průměr vynásobený plochou půdorysu je přibližný objem potřebného betonu. Při výpočtu počítejte vše v metrech, výsledek vám vyjde v m3, tedy v kubících.
  6. Odečtěte případnou masu kamení, pokud jste do pásů nějaké házeli.
  7. Odhadněte a přičtěte drobné nedokonalosti ve výkopu.
  8. Přičtěte malou rezervu (cca čtvrt kubíku).

Základové pásy mají výhodu, že když bude betonu trošku méně nebo více, dá se beton rozhodit po celém obvodu tak, aby měl stejnou výšku, i když to nebude přesně ta výška, kterou jste plánovali. Následně budete pokládat ztracené bednění, kterým se dá rozdíl kompenzovat, protože se prodává ve výškách 20 a 25 cm. Nejdůležitější je, aby měl beton stejnou výšku vůči nule ve všech místech, ať nemusíte rozdíly kompenzovat velkou vrstvou zakládací malty pod bednění.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay

2 Comments

Komentáře k článku