close
betonovy-domichavac

Málokdo si dnes na stavbě míchá veškerý beton sám. V malém množství (plot, věnec) se to ještě dá, ale betonu do základových pásů je potřeba takové množství, že se do toho málokdo pustí s lopatou a míchačkou.

Základové pásy se nepočítají snadno, ale ve výsledku se nic neděje, když to nespočítáte dokonale. Základy nejsou ve všech místech stejně hluboké a mnohdy se hlína různě zbortí. Ze své zkušenosti bych doporučil mít beton objednaný dopředu tak, aby vylití proběhlo co nejdříve po výkopu a umístění uzemnění. Samotná objednávka může být pouze přibližná s tím, že množství upřesníte pár dní předem. Pro dodavatele je důležité vědět pouze kolik aut má vyhradit, malý rozdíl v objemu mu neudělá žádnou škodu. Já jsem počítal beton do základů dvakrát, v obou případech celkem obstojně.

Výpočet

  1. Spočítejte si plochu půdorysu základů podle skutečných rozměrů výkopu (a×b pro jednotlivé obdélníky, žádná věda, ale nesmíte počítat žádnou plochu dvakrát).
  2. Vyznačte si na hlínu po celém obvodu třeba sprejem výšku, kam až bude beton sahat. Stačí přerušovaná čára. Výšku vyznačujte vůči nule, ne vůči dnu výkopu.
  3. V pravidelných rozestupech změřte hloubku výkopu vůči rysce. Čím menší rozestupy, tím přesnější bude výsledek.
  4. Z naměřených hodnot udělejte průměr.
  5. Průměr vynásobený plochou půdorysu je přibližný objem potřebného betonu. Při výpočtu počítejte vše v metrech, výsledek vám vyjde v m3, tedy v kubících.
  6. Odečtěte případnou masu kamení, pokud jste do pásů nějaké házeli.
  7. Odhadněte a přičtěte drobné nedokonalosti ve výkopu.
  8. Přičtěte malou rezervu (cca čtvrt kubíku).

Základové pásy mají výhodu, že když bude betonu trošku méně nebo více, dá se beton rozhodit po celém obvodu tak, aby měl stejnou výšku, i když to nebude přesně ta výška, kterou jste plánovali. Následně budete pokládat ztracené bednění, kterým se dá rozdíl kompenzovat, protože se prodává ve výškách 20 a 25 cm. Nejdůležitější je, aby měl beton stejnou výšku vůči nule ve všech místech, ať nemusíte rozdíly kompenzovat velkou vrstvou zakládací malty pod bednění.

Výpočet betonu do ztraceného bednění

U ztraceného bednění je výpočet jednoduchý. Vynásobíte vnitřní rozměry bednění v metrech, tedy např. u tvárnice 50x30x25, pokud má stěna tvárnice sílu 3cm, jsou vnitřní rozměry 44x24x25, tedy v metrech 0,44×0,24×0,25 = 0,0264 m3 je objem jedné tvárnice. Vynásobíte počtem tvárnic a máte objem v kubících. Nezapomeňte, že některé tvárnice mají vnitřní přepážky, v mém případě to byla myslím každá šestá. Neobjednáte to přesně, protože řidiči často na místě trochu dořeďují, aby šel beton dobře ven. U ztraceného bednění vám to ale nevadí, nepotřebujete ho zaplnit úplně dovrchu, naopak když zbyde trošku nevylitého, bednění se pak lépe spojí se základovou deskou. Objednejte proto raději trošku méně, než jaký byl výsledek výpočtu. Pokud nevíte o kolik méně, počítejte jako by poslední šár bednění neměl výšku 25, ale třeba jen 15 cm a výsledek zaokrouhlete.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay

2 Comments

Komentáře k článku