close
Spolupráce

Jak zaměřit vnitřní parapety pro montáž svépomocí

ANTRACIT (2)

Plánujete objednání nových parapetů, ale jejich zaměření je pro vás velká neznámá?

Antracitový parapet
Antracitový parapet

Aby parapety plnily svou funkci, je zapotřebí je správně zaměřit. K objednání parapetů budete potřebovat dva údaje, a to délku a šířku (hloubku) parapetu. Podívejte se s námi, jak tyto hodnoty změřit u vnitřních parapetů.

KROK 1 – Měření délky

Pro správné určení délky vnitřního parapetu je třeba si ujasnit, zda bude parapet zasekáván do zdiva (špalet) nebo ne.

Pokud máte v úmyslu zasekávat do zdiva, je zapotřebí k naměřené délce (vzdálenost špalet) připočítat minimálně 40 mm, tj. 20 mm pro jednu stranu.

Budete-li parapet umisťovat mezi již hotové špalety, změřte jejich vzdálenost a odečtěte od naměřené hodnoty 5 mm, což je šířka páru bočních krytek.

Parapet zlatý dub

Upozornění

Špalety nemusí být vždy umístěny kolmo, ale mohou se tzv. rozevírat do interiéru. Z toho důvodu doporučujeme změřit délku parapetu u přední i zadní strany. Pokud jsou naměřené hodnoty rozdílné, pro objednání parapetu berte v potaz delší rozměr. K němu poté přidejte, ev. uberte mm, jak jsme zmínili výše.

KROK 2 – Měření šířky (hloubky)

Šířku vnitřního parapetu měříme od okenního rámu. Je třeba připočítat 10 mm, se kterými se počítá pro zapuštění pod profil okna. Dále je doporučeno přidat min 30 mm pro přesah parapetu a jeho nos.

Přesah parapetu můžete volit větší, záleží na záměru jeho využití a vašem estetickém cítětí.

Vnitřní parapet
Vnitřní parapet

Doporučení

Doporučujeme měřit hloubku parapetu na levé i pravé straně, protože zdivo nemusí mít po celé své délce stejnou šířku. Pro objednání parapetu vycházíme z vyšší hodnoty, ke které následně přičteme min 40 mm (viz výše).

Dbejte na to, aby parapet svým přesahem nepřekrýval radiátor. Bránil by tak proudění tepla k oknům, což by způsobovalo jejich rosení.

Gratulujeme, zaměření parapetů jste zvládli. Nyní získané hodnoty paramentrů můžete zanést do konfigurátoru parapetů a jednoduše objednat. Až parapety obdržíte, zbývá jediné… montáž parapetů.

Tags : parapety

Autor Jaroslav

Komentáře k článku