close
led_panel_bedroom

Vybíráte vhodné osvětlení a rozhodli jste se pro LED panely? Váháte mezi vestavným a přisazeným svítidlem?

První, co byste si měli při výběru uvědomit, je, zda máte ideální povrch. Těžko nainstalujete vestavné osvětlení do panelového stropu nebo zděné stěny. Pokud máte zdi například ze sádrokartonu, můžete se ovšem rozhodnout pro obě varianty.

1. Vestavné do sádrokartonu: 

Tato možnost zahrnuje umístění LED panelů do sádrokartonového stropu tak, aby byly zapuštěny a vytvářely zarovnaný povrch se stropem. To vyžaduje precizní práci a zpravidla se provádí v rámci stavebního procesu nebo při rekonstrukci. Tato metoda umožňuje dosáhnout velmi elegantního a diskrétního vzhledu.

2. Přisazené: 

Instalace přímo na povrch stropu. Tato metoda je mnohem jednodušší a rychlejší. Panely jsou buď připevněny pomocí montážních konzolí nebo závěsných systémů.

Přisazené LED panely


Instalace přisazeného LED panelu je poměrně jednoduchá, pokud máte potřebné nástroje a znalosti elektrické instalace. Následujte tyto kroky:

Příprava:

1. Bezpečnost:

Nejprve vypněte elektrický obvod, se kterým budete pracovat, a zkontrolujte, zda je skutečně vypnutý – nejlépe zkoušečkou napětí.

2. Nástroje a materiály:

Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály, jako jsou šroubováky, vrtačka s vrtákem, hmoždinky a šrouby, kabely a konektory, a samozřejmě LED panel, který chcete nainstalovat.

Instalace:

3. Označení místa instalace:

Zvolte místo na stropě nebo na zdi, kde chcete LED panel nainstalovat. Zkontrolujte, zda je to místo dostatečně pevné a bez elektrických vedení nebo potrubí pod povrchem.

4. Označení otvoru pro přívodní kabely:

Pokud je to nutné, označte místo na stropě nebo na zdi, kde budete potřebovat provrtat otvor pro přívodní kabely. Mějte na paměti, že byste měli dodržet bezpečné odstupy od elektrických vedení a trubek.

5. Montáž držáku:

Pokud má váš LED panel držák, připevněte ho na strop nebo zeď pomocí hmoždinek a šroubů. Ujistěte se, že držák je pevně upevněn.

6. Připojení kabelů:

Připojte kabely ze sítě k LED panelu. Obvykle to zahrnuje propojení fáze (L), nuly (N) a uzemnění (PE) do zdroje panelu. Dejte pozor na správnost zapojení.

7. Připevnění LED panelu:

Připevněte LED panel na držák nebo na místo, které jste označili. Obvykle se panel připevňuje pomocí šroubů nebo klipů. Ujistěte se, že je dobře upevněn.

8. Kontrola a testování:

Před dokončením instalace znovu zkontrolujte všechna připojení a ujistěte se, že nejsou žádné volné dráty. Poté můžete elektrický obvod znovu zapnout a otestovat LED panel, zda správně funguje.

9. Dokončení:

Jakmile jste si jisti, že vše funguje správně, dokončete instalaci. Upevněte všechny kabely a dráty, a pokud je to nutné, přidejte dekorační kryt nebo rámeček kolem LED panelu.

Vestavné LED panely

Montáž vestavného LED panelu je obvykle trochu složitější, protože vyžaduje vytvoření otvoru v stropě nebo ve zdi. Pokud nejste uprostřed rekonstrukce nebo nemáte už připravené otvory pro instalaci a jste zabydlení, doporučujeme zvolit přisazená svítidla.

Příprava:

1. Bezpečnost:

Jako první krok vypněte elektrický obvod, kterým budete pracovat, a ujistěte se, že je bezpečně vypnutý. Bezpečnost je v elektrických instalacích klíčová.

2. Nástroje a materiály:

Připravte si potřebné nástroje, jako jsou vrtačka s vrtákem, pila (pokud je potřeba pro vytvoření otvoru), hmoždinky, šrouby, dráty, konektory a samozřejmě vestavný LED panel.

Instalace:

3. Označení místa instalace:

Zvolte místo na stropě nebo ve zdi, kde chcete umístit LED panel. Označte centrum tohoto místa.

4. Vytvoření otvoru:

Pokud je potřeba, použijte pilu nebo vrtačku s vrtákem na vytvoření otvoru v stropě nebo ve zdi, který bude dostatečně velký pro umístění LED panelu. Ujistěte se, že otvor je rovný a bez ostrých hran.

5. Montáž držáku:

Pokud má váš LED panel dodávaný držák, připevněte ho k otvoru, který jste vytvořili. Držák by měl být pevně upevněn pomocí hmoždinek a šroubů.

6. Připojení kabelů:

Připojte elektrické kabely LED panelu ke střednímu bodu připojení na držáku. Obvykle to zahrnuje propojení fáze (L), nuly (N) a uzemnění (PE). Použijte vhodné konektory a dráty.

7. Umístění LED panelu:

Vložte LED panel do otvoru, který jste vytvořili, a zajistěte ho pomocí šroubů nebo klipů.

8. Připojení k napájení:

Připojte přívodní kabely z LED panelu k elektrickému vedení v instalaci. Zkontrolujte, že jsou všechny spoje bezpečné a izolované.

9. Kontrola a testování:

Před dokončením instalace znovu zkontrolujte všechny připojení a ujistěte se, že nejsou žádné volné dráty. Poté můžete elektrický obvod znovu zapnout a otestovat LED panel, zda správně funguje.

10. Dokončení:

Jakmile jste si jisti, že vše funguje správně, dokončete instalaci. Upevněte všechny kabely a dráty, a pokud je to nutné, přidejte dekorační kryt nebo rámeček kolem LED panelu.

Montáž LED osvětlení, ať už vestavného nebo přisazeného, může vypadat jednoduše, avšak pokud nemáte potřebné zkušenosti, doporučujeme se obrátit na odbornou pomoc. S elektrickým vedením není radno si zahrávat a může dojít k poškození elektrické sítě nebo světla, případně i k úrazu.

Tags : Sponzorovaný článek

Komentáře k článku