close
Střecha je základ

Střecha je základStřecha představuje ozdobu domu a jde o první věc, na které nám ulpí oči. Avšak ne každá střecha vyčnívá nad povrch. Existují i ploché střechy a tyto si zaslouží úplně stejnou pozornost, jako ostatní. Velkou chybou je, že se jí z důvodů její nenápadnosti věnuje menší pozornost, až do té doby, než nám sama dá najevo, že něco není v pořádku. Ploché střechy jsou jednoplášťové a dvouplášťové a dále se dělí podle způsobů využití střešní plochy. Mohou být pochozí, kde se na jejím povrchu nalézá třeba terasa či travnatá plocha. Ale i nepochozí střecha musí splňovat mnoho technických norem a vydržet zátěž deště, nafoukaného sněhu, odolnost proti ohni a v neposlední řadě zamezit unikání tepla ven.

Zateplení vrátí střeše hydroizolační funkci

Investice do rekonstrukce střechy včetně její izolace nepatří mezi zanedbatelné částky. Nejlepším řešením v tomto případě je, pokud sami nejste odborníky v tomto směru obrátit se na specializované firmy, které vám poradí. A to jak s výběrem materiálu, tak celým postupem práce včetně předběžného rozpočtu. Mimo jiné o tom, že je nebezpečné lézt sám po střechách bez pořádné pracovní obuvi a ochranných pracovních pomůcek vás snad přesvědčovat nemusím. Problém, který v tomto ohledu nastává nejčastěji je snaha ušetřit si peníze nebo střechu rekonstruovat postupně. Ve finále přichází na řadu stejně odborná a kvalifikovaná pomoc a další zbytečné opravy a prostoje. Ať už realizujete rekonstrukci nebo stavbu nové ploché střechy jde o citlivou záležitost, která si vyžaduje technické zdatnosti. Její povrch musí být vyčištěný od prachu, střípků, mechu, nečistot vody, všechny větší nerovnosti a vydutí se musí vyřezat. Tím se docílí největší možné přilnavosti. Nutné je provést inspekci, termografie, zjistit případnou vlhkost a vyžaduje si to posouzení skutkového stavu střechy. Při rekonstrukci a modernizaci domu by střecha neměla zůstat opomíjenou, aby se za nějaký čas nepřihlásila o slovo sama.

Fotografie publikována se svolením mapichai Photography/FreeDigitalPhotos.net

Komentáře k článku