close
heat-pump-6209793_1280

Proč se stále častěji setkáváme se způsoby vytápění, které jsou ekologické? Jednoduše proto, že lidé produkují velké množství skleníkových plynů, které ohrožují naší planetu. Je třeba pracovat na snížení těchto emisí a nejlepším způsobem je, když lidé přejdou na způsoby vytápění, které nebudou tolik zatěžovat životní prostředí. Mezi nejoblíbenější způsoby vytápění patří tepelná čerpadla.

Dnes se využívají tepelná čerpadla pro domácnosti, ale i tepelná čerpadla pro průmysl. Získáte s nimi vytápění i chlazení za mnohem nižší náklady, než byste vynaložili za běžné způsoby vytápění. Ačkoliv je u tepelných čerpadel vyšší pořizovací cena, díky nižším výdajům za vytápění, se vám investice postupně vrátí a navíc můžete využít i dotací, které vaše počáteční výdaje ještě více sníží.

Jak tepelné čerpadlo funguje?

V tepelném čerpadle je uzavřený okruh, který je naplněn pracovní tekutinou, chladivem. Toto médium cirkuluje nepřetržitě, když je tepelné čerpadlo v provozu, a mění svůj fyzický stav. Odpařuje se, komprimuje, kondenzuje a expanduje. Teplota pracovního média vstupujícího do výparníku je nižší než teplota zdroje protékajícího výparníkem, což způsobuje odpařování pracovního média. Tato pára je stlačena na vyšší tlak a vyšší teplotu. Tato nasycená pára vstupuje do kondenzátoru, kde vydává užitečné teplo. Kapalné pracovní médium již expanduje vstřikovacím ventilem na teplotu a tlak páry. Pracovní tekutina se vrací do výparníku a cyklus se opakuje.

Tepelné čerpadlo funguje v podstatě na opačném principu, jako vaše chladnička, ta odebírá teplo zevnitř lednice. Tepelné čerpadlo přijímá teplo z externího zdroje a předává ho vašemu interiéru. Podle zdroje tepla se tepelná čerpadla liší.

Rozlišujeme především 3 základní typy:

Ať už potřebujete zajistit tepelná čerpadla pro rodinné domy nebo pro průmysl, vždy se vyplatí pro realizaci vybrat zkušenou společnost, která se v oboru vyzná a poradí vám nejlepší možnost. Mezi vhodné společnosti patří společnost MasterTherm, která nabízí kvalitní a cenově výhodná řešení pro každého.

Zdroj náhledového obrázku: pixabay.com

Tags : tepelné čerpadlo

Komentáře k článku