close
Komerční články

ARS.cz: Jak jsme šetrně čistili památky v centru Prahy

V centru našeho hlavního města najdete mnoho památek a historických budov, o které je třeba pečovat. Díky námi používaným moderním technologiím, propracovaným technologickým postupům jsme se zapojili například do čištění Karlova mostu, Státní opery Praha, hotelu Imperial či skleníků v Královské zahradě Pražského hradu.

Nejčastěji se pro čištění starých budov a jiných objektů v centru Prahy používá kombinace různých druhů čištění včetně abrazivní tryskání. Tato technika je také známá jako pískování a používá se při ní proud jemných částic. My používáme k pískování především německé stroje torbo®. Tyto stroje podle měření německého Institutu pro bezpečnost práce snižují oproti běžnému tryskání prašnost o 95 %. Právě tato vlastnost je pro práci v centru města naprosto klíčová.

Hotel Imperial

Kompletně jsme čistili fasádu hotelu Imperial, který si nechal v letech 1913–1914 na zakázku postavit významný pražský hoteliér Jan Kolář. Exteriér hotelu se pyšní výzdobou ve stylu Art Deco s kubistickými prvky. Aby zůstala fasáda neporušená a zároveň čistá, bylo zapotřebí pečlivé práce našich techniků a kvalitní vybavení.

Karlův most

Po generální opravě Karlova mostu bylo třeba sjednotit barevné rozdíly mezi novými a starými bloky kamene. Nejdříve jsme určili přesný technologický postup a metody čištění. Postup jsme důkladně otestovali v depozitáři na již vyřazených kamenech a teprve potom jsme zahájili čištění. Celkové čištění této významné památky jsme prováděli tryskáním a použili jsme systém Torbo a čištění parou. Pro tryskání je vždy důležité zvolit vhodné abrazivo, zde jsme použili mletý živec.

Negrelliho viadukt

Zapojili jsme se do rekonstrukce národní kulturní památky – Negrelliho viaduktu. Celý most byl čištěn systémem Torbo a tlakovou parou. Vzhledem k tomu, že na stavbu byly použity růžné materiály, i my jsme použili různá abraziva. Pískovcové části jsme tryskali mletým živcem a následně dočistili parou. Části mostu z červených pálených cihel otryskali naši technici mletým živcem nebo pískem a parou, žulové části byly očištěny velmi jemným křemičitým pískem a dočištěné parou.

Státní opera Praha

Na budově Státní opery Praha jsme odstraňovali staré nátěry a omítky z fasády. Staré nátěry a omítky jsme odstranili tryskáním systémem Torbo. Jako abrazivo jsme použili mletý živec. Vzhledem ke stáří budovy na všechny práce dohlíželi pracovníci památkové ochrany. Veškeré postupy jsme testovali a připravovali dlouho před začátkem prací.

Pražský hrad

Systém Torbo je možné kromě fasád používat i na jiné povrchy. Například v Královské zahradě Pražského hradu jsme čistili od rzi a starého nátěru ocelovou konstrukci skleníku oranžerie.

Jaroslav

The author Jaroslav

Leave a Response