close
Komerční články

Dvě hlavní bolístky obnovitelných zdrojů energií – lék na ně znají i v České republice

O problémech spojených s přechodem k obnovitelným zdrojům energií se dočtete i v českých médiích. Desítky příspěvků každý měsíc informují o přetížení energetické soustavy v Německu, rostoucích cenách energií napříč západní Evropou., stejně jako o nedostatečné výrobě v průběhu zimního období. I přes všechna tato úskalí, odklon od fosilních paliv nadále pokračuje, již však v pozměněné formě.

Vytápění domu
Vytápění domu

Země zvyšující podíl obnovitelných zdrojů energií na svém energetickém mixu řešily zprvu pouze rychlost snižování emise skleníkových plynů, a to i za cenu masivní podpory větrných či solárních elektráren z veřejných rozpočtů. Tento krok začal odhalovat své nedostatky tak, jak se nově budovaným projektům nedařilo dosahovat fáze, kdy jsou životaschopné bez státní podpory a zároveň, vykazují vysokou míru kolísání objemu vyráběné energie. Zatímco v jednu dobu pracovníky v energetickém sektoru napříč západní a střední Evropou děsí možnost „black outu“ způsobeného přetížením, o pár týdnů ty stejné země řeší riziko neschopnosti uspokojit poptávku.

Cena a stabilita, to jsou faktory hrající čím dál větší roli při plánování dalších projektů spoléhajících na obnovitelné zdroje energie. Oba lze přitom uspokojit využíváním geotermálního tepla, kdy výroba energie z něj je stabilní v průběhu celého roku a zároveň i životaschopná bez dotací z veřejného rozpočtu. Není tedy divu, že Německo začíná instalovat geotermální tepelná čerpadla do revitalizovaných uhelných dolů[1], Švýcarsko zkoumá možnosti využívání geotermálního tepla z horských jezer a Rakousko již má pro Vídeň poměrně konkrétní plány navýšení podílu geotermální energie na 10 % (pozn. jedná se o podíl na výrobě energií dodávaných dálkově rezidenčním budovám).

Výhodou geotermálních tepelných čerpadel je i jejich univerzální využíti. Zatímco velká geotermální čerpadla, jejichž využívání je dnes běžné např. ve Skandinávii, jsou schopna dodávat energii pro celé městské čtvrti, menší jednotky lze jednoduše instalovat k rodinným domům.

Výrazných úspor lze díky využívání geotermální energie dosáhnout i v České republice, a to i v době historicky podprůměrných cen fosilních paliv, viz níže uvedený příklad z webu TZB-INFO.cz

Porovnání ročních nákladů na teplo

Zdroj tepla Náklad na teplo Náklad na teplou vodu Náklad celkem
Černé uhlí                      8 708 Kč                                     3 807 Kč                  12 515 Kč
Koks                   13 000 Kč                                     5 449 Kč                  18 449 Kč
Dřevo                      9 428 Kč                                     3 833 Kč                  13 261 Kč
Zemní plyn                   11 827 Kč                                     5 343 Kč                  17 170 Kč
Elektřina (přímotop)                   22 047 Kč                                  10 546 Kč                  32 593 Kč
Tepelné čerpadlo                      7 166 Kč                                     2 428 Kč                    9 594 Kč

Zdroj: tzb-info.cz

Pozn. reprezentativní příklad počítá s ukazatelem efektivnosti COP 4,3, moderní tepelná čerpadla přitom dnes dosahují hodnoty efektivnosti COP 5,6, viz technická specifikace tepelného čerpadla země/voda IVT Geo 312, tj. konečná úspora je v praxi dokonce vyšší.

Výhody geotermálního tepla jsou natolik silným argumentem, že i v České republice se již začínají objevovat plány na jeho intenzivnější využívání, a to nejen prostřednictvím „decentralizovaných“ tepelných čerpadel, ale také skrz velké geotermální elektrárny.[2]

[1] https://www.heise.de/tr/artikel/Waerme-aus-dem-Bergwerk-4425728.html

[2] https://oenergetice.cz/nazory/jake-jsou-moznosti-vyuziti-geotermalni-energie-cesku/

Tags : tepelné čerpadlovytápění
Jaroslav

The author Jaroslav

Leave a Response