close
obrázek_2023-08-31_110136062

Využívání dešťové vody je udržitelným způsobem, jak šetřit pitnou vodu a snižovat tlak na místní zásoby vody. Dešťovou vodu lze využít různými způsoby. Buďte ekologičtí a myslete na své okolí – využívejte dešťovou vodu. Jak na to?

Zavlažování zahrady

Dešťová voda je ideální pro zavlažování rostlin a zahrady. Má nižší obsah solí a chemikálií než pitná voda a může přispět k růstu a zdraví rostlin. Využíváním dešťové vody pro zavlažování také snižujete tlak na místní vodní zásoby a vodárenské systémy. To může být důležité v oblastech, které čelí suchu nebo mají omezené zásoby vody. Zvláště v oblastech s omezením použití pitné vody na venkovní zavlažování může být dešťová voda cenným zdrojem.

Využití v domácnosti

 • Mytí auta: Dešťovou vodu lze použít k mytí auta. Je to šetrnější k životnímu prostředí než používání pitné vody, kterou byste jinak spotřebovali.
 • Splachování toalety: Můžete ji také využít pro splachování toalet. To je jedna z nejvyšších spotřeb vody v domácnosti.
 • Praní: Tato voda je také vhodná pro praní prádla. Pokud máte sběrnou nádrž na dešťovou vodu, můžete ji použít místo pitné vody pro praní a také snížit spotřebu energie na ohřev vody.
 • Vytírání podlah: Dešťovou vodu lze použít k vytírání podlah a čištění domácnosti. Je to ekologičtější alternativa než použití chemických čistících prostředků.
 • Napouštění bazénu: Pokud máte bazén, můžete použít dešťovou vodu k jeho napuštění.

Před využitím dešťové vody je důležité provést základní čištění nádrží a filtrů, abyste zajistili kvalitu vody. Také si ověřte místní předpisy a zákony týkající se sběru a využití dešťové vody, neboť se mohou lišit v závislosti na regionu.

Jak odebírat dešťovou vodu?

 1. Instalace sběrného systému: Prvním krokem je instalace sběrného systému, který umožní shromažďovat dešťovou vodu. Nejběžnější metodou je instalace střešních žlabů a střešního sběrného systému. Dešťová voda se sbírá na střeše a poté je směrována do sběrné nádrže.
 2. Sběrná nádrž: Pro uchování dešťové vody je třeba nainstalovat sběrnou nádrž. Může to být nádoba na zemi, podzemní nádrž nebo speciální nádoba umístěná na střeše. Nádrž musí být čistá a uzavřená, aby se zabránilo znečištění vody.
 3. Filtrace: Pro zajištění kvality vody je důležité mít filtrační systém. Filtr by měl odstranit nečistoty, listí a jiné nečistoty, které mohou být přítomny ve sbírané vodě.
 4. Přetečení a odtok: Systém by měl mít také mechanismus pro odtok a přetečení vody, aby se zabránilo přeplnění nádrže a potenciálnímu poškození.
 5. Distribuce vody: Nádrž dešťové vody může být propojena s různými systémy pro distribuci vody. To může zahrnovat zavlažovací systém pro zahradu, hadice pro mytí auta, čištění a další.
 6. Odběr vody: Jakmile máte nádrž nainstalovanou a připravenou, můžete začít odebírat dešťovou vodu pro různé účely. Připojte hadice nebo jiné zařízení k nádrži a použijte ji podle potřeby.
 7. Údržba: Pravidelná údržba je důležitá pro udržení kvality vody. Pravidelně kontrolujte filtry a čistěte je podle potřeby. Mějte také na paměti, že dešťovou vodu nelze vždy použít pro všechny účely.

Při instalaci a provozu sběrného systému pro dešťovou vodu je vhodné se poradit s odborníkem na údržbu nádrží a dešťových systémů, aby bylo zajištěno správné fungování a bezpečnost.

Zdroj foto: www.freepik.com

Zdroj textu: www.watercache.com, www.renewableenergyhub.co.uk

Tags : déšťdešťová vodavodazavlažování

Komentáře k článku