close
balcony-979257_640

Přestože povrch mnohých balkónů a teras pokrývá voděodolná dlažba, ta rozhodně nestačí na ochranu před pronikáním srážkové vody. Na to je třeba pod dlažbu aplikovat vrstvu hydroizolace. Bez ní riskujete poškození jako povrchové úpravy, tak i stavebních konstrukcí pod ní.

Za poškození balkonů, teras či sousedních konstrukcí je nejčastěji zodpovědné pronikání srážkové vody do podkladu. Dochází k odlepování dlažby, destrukci fasády pod terasou nebo balkonem, případně k narušení betonové nosné konstrukce. Častou chybou je přitom buď nesprávné zhotovený podklad bez potřebného spádu, nebo chybějící či nesprávně zrealizovaná hydroizolace.

Hydroizolační materiály

Na izolování betonových konstrukcí balkónů a teras proti vodě se nejčastěji používají hydroizolační malty, hmoty či stěrky. Aplikují se ve dvou až třech vrstvách (vždy na suchou předchozí vrstvu), v celkové tloušťce cca 2 až 5 mm. Jen samotná hydroizolace však nestačí. Součástí konstrukce totiž bývají různé detaily náchylné na průnik vody, například styky vertikálních a horizontálních ploch, prostupy či dilatační spáry, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Vhodnou hydroizolaci je proto třeba kombinovat s doplňkovými výrobky, jako jsou elastické těsnící pásky, rohové profily, těsnící manžety, PVC profily a podobně.

Pozor na dilatační spáry

Na větších terasách je třeba vytvářet dilatační pole (nejlépe čtvercové s plochou 6 – 9 m2). Na pružné provedení dilatační spáry nezapomeňte ani při ukládání dlažby. Spáru očistěte a okraje dlažby oblepte samolepicí ochrannou páskou, abyste ji chránili před znečištěním. Do dilatační spáry vložte nejdříve polyuretanovou pásku, pak spáru utěsněte těsnicí hmotou, kterou následně srovnejte. Těsnící hmotu lze upravovat, dokud je čerstvá, ochranné pásky odstraňte dříve, než začne hmota tvrdnout.

Autor Jana Kováčová

Vyzkoušela jsem si bydlení v bytě i v domě se zahradou. Nemovitostem, jejich rekonstrukci i bytovému designu se věnuji i profesně, proto stále vyhledávám nové informace a trendy. Ráda se s vámi podělím o všechno, co jsem na cestě životem pochytila.

Komentáře k článku