close
Spolupráce

Nejdůležitější ošetření pro fotbalová hřiště

fotbalove-hriste

Ošetření, která jsou součástí péče o fotbalová hřiště, mají nejprve utuženou půdu nakypřit a učinit ji pružnější a poréznější. Tohoto efektu lze dosáhnout provedením vertikutace a provzdušnění půdy. Vertikutace je mělké vertikální sekání trávníku k odstranění starých, shnilých a odumřelých zbytků trávy. Na druhé straně aerace, tedy provzdušňování, kypří půdu, aby se zlepšila výměna plynů v půdě. Díky těmto dvěma ošetřením se zvyšuje propustnost půdy a zvyšuje se přístup vzduchu, vody a minerálních látek nezbytných pro růst trávy k jejím kořenům. Všechna tři výše uvedená ošetření, tedy vertikutace, provzdušňování a pískování polí, by se měla provádět na jaře, hned po napadnutí sněhu. Hřiště tak bude po zimním klidu řádně připraveno na období sportovních her.

V ostatních ročních obdobích spočívá péče o fotbalová hřiště především v systematickém zavlažování hřiště, sekání trávy, setí nové trávy a používání vhodných výživných hnojiv přizpůsobených druhu trávy a ročnímu období. Když začne sezóna, tak je jedna radost dívat se na vyhrávající týmy, na které je možné využít Tipsport akční kód.

Správně postavené hřiště se správným terénem a perfektním trávníkem nejen skvěle vypadá, ale také skvěle plní svou roli při hrách. Je přirozené, že se dlažba sportovišť časem opotřebovává a tím se zhoršuje i jejich stav, proto je nutné přistoupit k akcím označovaným jako regenerace sportovišť. Každé pole, bez ohledu na vodní a terénní podmínky, půdní reakci či druh trávy, vyžaduje správnou, důkladnou a velmi pravidelnou péči.

Provzdušňování

S péčí o fotbalová hřiště úzce souvisí provzdušňovací úprava. Zlepšuje se tak výměna plynů v půdě a přístup vody a hnojiv ke kořenovému systému trávy. Díky tomu je tráva stimulována ke správnému růstu, stává se odolnější, pružnější a zůstává v dobré celkové kondici. Provzdušňovací úprava se provádí kypřicími stroji, tzv provzdušňovače. Správný čas na provzdušňování je ve vegetačním období.

Profesionální údržba sportovišť

Nejdůležitější prvek každého hřiště, tedy sportovní trávník, vzniká použitím speciálních směsí travního osiva, což zaručuje jeho odolnost vůči škodlivým povětrnostním vlivům i mechanickému poškození, které je přirozeným důsledkem jeho použití. Trávník lze i přihnojovat, ale to vše nestačí, je nutné provádět činnosti jako je provzdušňování, vertikutace, pískování, výměna trávníku, setí trávy, vláčení či válení. Tato jména asi laikům něco málo napoví, proto je rozumnější svěřit péči o hřiště profesionálům, protože pouze správně udržovaný trávník vytváří podmínky nutné pro hraní zápasů a zanedbání této povinnosti vede k rychlé degradaci hřiště.

Prvky péče o sportoviště

Jedním z nejdůležitějších bodů v péči o sportovní hřiště je travní závlahový systém, ale trávník vyžaduje mnohem více úprav včetně provzdušňování a kypření půdy pomocí speciálních strojů. Pískování zabraňuje shlukování půdy a zvyšuje růst kořenů trávy. Vertikutace, tedy postup založený na sekání drnu, zlepšuje propustnost půdy a zvyšuje pružnost trávníku, což se promítá do většího komfortu jeho užívání. Válcování potřebné na jaře zajišťuje lepší výživu kořenů trávy, zatímco proces kartáčování odstraňuje suché části trávníku. V případě závad na trávníku je nutné je doplnit trávou z role nebo výsevem. Nezapomínejte trávu pravidelně zastřihávat – ve správný čas a na správnou délku. Všechny tyto postupy vyžadují dovednost, správné vybavení a znalost toho, kdy je provádět. Správnou péči o hřiště jsou proto schopni pouze profesionálové.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay

Komentáře k článku