close
houses-52171_640

Po zimě je nezbytné na rodinném domě, rekreační chalupě či chatě zkontrolovat téměř všechno. Mezi prvním, co je potřeba na jaře zjistit, je stav střechy a okapů. Samozřejmě, střechu a její krytinu sledujete pravděpodobně v průběhu celého roku, ale teď je čas udělat to důkladněji.

Vizuální kontrola

Nová střecha, kterou jste pořídili z kvalitních materiálů, by měla sloužit bez úhony několik desítek let. Přirozeně nezáleží jen na materiálu, ale také na kvalitě provedení. Na stavu střechy starých domů se ale každá zima neblaze podepisuje. Když odtaje sníh ze střechy, ukáže se, zda je zapotřebí něco opravit. 

Základní kontrolu dokážete sami. Stav střechy zkontrolujte nejen zvenku, ale i zevnitř, z podkroví nebo půdy. Pokud zjistíte, že na některých místech dochází k prosakování vody či výskytu plísní, měli byste to hned řešit. Nezapomeňte na žádné prostory i malá skulinka propouštějící vlhkost může do budoucna způsobit rozsáhlé škody.

Revizní kontrola

Prohlídku bychom měli dělat alespoň dvakrát do roka. Před zimou a po ní. Zima je pro veškeré střešní krytiny opravdu zatěžkávacím obdobím. Pokud po zimě zjistíte nějaké vzniklé závady, které jsou teprve v počátku, jejich včasná oprava bude snadnější a levnější. 

Je třeba zvážit rizika a v konkrétních případech raději přivolat odborníka. Zkušený pokrývač či klempíř by měl provést revizní kontrolu a odborně posoudit aktuální stav střechy i okapů. Probere s vámi, jaké opravy je zapotřebí udělat, a zpracuje vám i cenovou kalkulaci. Jde-li o větší opravy, je lepší nechat to na firmě. Pokud jste kutil, dokážete si menší opravy jistě zajistit svépomocí.

Okapy

Kontrola okapů, okapních žlabů a svodů je stejně důležitá, jako kontrola střechy. Naprosto zásadně se musí okapy pravidelně čistit. Nečistoty v okapovém systému brání odtečení vody ze střechy, proto je důležité pravidelné odstraňování napadaného listí a nánosů.

Ucpaný svod může způsobit zatékání vody do budovy, přímo do střechy, ale i do základů domu. Voda je velmi nebezpečná. Pokud bude dlouhodobě zatékat do budovy, poškodí nejen střešní konstrukci, ale i tepelnou izolaci a plášť domu.

Protisněhové zábrany

V zimě mohou utrpět újmu i protisněhové zábrany. Hlavně ve výše položených oblastech, kde jsou zimy krutější, jsou na střeše důležité, protože omezují sjíždění zledovatělého sněhu po střeše. Jejich opravu však svěřte jen a pouze oborníkovi.

Komín

Posledně jmenovaná, ale stejně důležitá je kontrola komínu. Okouknout, jestli padá zdivo z komína, zvládnete sami, ale spalovací cesty by měl vidět kominík, a to alespoň jedenkrát do roka. Po prohlídce byste měli dostat vypracovanou revizní zprávu o kontrole, která je velmi důležitá, například pro pojišťovnu. Pokud by došlo k neočekávané událost a vznikla by nějaká škoda, pojišťovna bude po vás tuto revizní zprávu vyžadovat.

Autor Jana Kováčová

Vyzkoušela jsem si bydlení v bytě i v domě se zahradou. Nemovitostem, jejich rekonstrukci i bytovému designu se věnuji i profesně, proto stále vyhledávám nové informace a trendy. Ráda se s vámi podělím o všechno, co jsem na cestě životem pochytila.

Komentáře k článku