close
cov

Pokud nemůže být nemovitost připojena ke kanalizaci, je nejlepším řešením čistička odpadních vod neboli ČOV. Jedná se o skvělé zařízení, které vám vyřeší řadu problémů, ale aby skutečně správně fungovalo, je nutné o něj také správně pečovat, čistit jej a udržovat. Jen tehdy je možné zaručit jeho bezproblémový provoz.  Nechte si poradit od odborníka v oboru. Topnádrže vám doporučí jak se starat o ČOV a na co při údržbě nezapomínat.

Nejlepší čističky domu či na chatu

Domovní čistička se vybírá zejména podle vašich potřeb, četnosti využívání a dalších parametrů. Funguje na principu biologického čištění odpadních vod. Nejprve se odpadní voda předčistí, tedy se zbaví pevných částic, které se usadí na dně, a následně se voda dočišťuje pomocí provzdušňování a speciálních bakterií. Likvidace odpadních vody pak probíhá několika způsoby, kdy velmi častá je čistička odpadních vod se vsakem, ale možný je třeba také odtok do obecní kanalizace.

Konkrétní výběr je vždy potřeba zvážit dle počtu osob v domácnosti i dle způsobu likvidace odpadní vody, který má vliv i na to, kde můžete čističku použít, případně jaké doklady je třeba si před pořízením ČOV zajistit. Domovní ČOV je každopádně skvělým řešením, pokud přímé napojení na kanalizaci není možné.

Jak na čištění ČOV

Každá čistička vyžaduje pravidelné kontroly a údržbu. Zařízení je nutné nejen čistit, ale také odkalovat a správně rozhodovat, co se vůbec do čističky může pustit a co ne. Je nezbytné si uvědomit, že domácí čistička odpadních vod funguje na principu specifických procesů, které dokáží vodu zbavit nečistot a bakterií. Jednou ze základních věcí je například kontinuální přísun odpadní vody, aby nedošlo k úhynu bakterií rozkládajících organické látky. U ČOV pro rodinné domy obvykle nebývá problém, ale ČOV na chatu nemusí být třeba i několik týdnů využívána, což může způsobit potíže.

Kontrola předchází potížím

I když je jednoduché na to zapomenout, vyplácí se provést aspoň jednou týdně vizuální kontrolu stavu ČOV a zkontrolovat, jak vypadají její jednotlivé části, zejména pak sběrný koš, přítokové, odtokové a propojovací potrubí, ale také filtr, čerpadlo nebo dmychadlo. Na základě této kontroly pak sami poznáte, co je potřeba udělat a kde může být problém. Rozhodně není pravda, že byste si na čištění ČOV vždy museli zvát oborníky, naopak pokud ji budete pravidelně udržovat svépomocí, vyhnete se vážnějším (a dražším) problémům.

Čištění není složité

Obvykle byste měli očistit stěny, příčky a přelivné hrany. Dále je potřeba odstranit nerozložitelný odpad, který zlikvidujte společně s komunálním odpadem. Přibližně čtyřikrát do roka je pak vhodné vyčistit filtr dmychadla a jedenkrát do roka také vyměnit jeho membránu. Co se týče odkalení, může být výhodnější obrátit se jednou ročně na odbornou firmu. Lze to zvládnout i svépomocí, ale ne každý má k dispozici kalové čerpadlo a vodotěsný kompost.

Životnost a bezproblémový chod samozřejmě značně podpoříte i správným používáním ČOV včetně zamezení nátoku nežádoucích látek, jako jsou například chemikálie nebo zbytky jídla.

Zdroj náhledové fotografie: Unsplash.com

Komentáře k článku