close
Nezařazeno

Kdo má povinnost hradit rozhlasový poplatek a jaké změny nás čekají v roce 2025?

rozhlasový poplatek

Povinnost platit rozhlasový poplatek má každý, kdo poslouchá rádio a vlastní přístroj, který může přijímat rozhlasový signál. Vlastníte například auto s rádiem? V takovém případě se na vás vztahuje povinnost hradit koncesionářské poplatky. Pokud si nevíte rady s tím, kdy se přihlásit, jak poplatky hradit a kdo je a není povinný je platit, máme pro vás všechny odpovědi, a to na jednom místě.

Kdo má povinnost platit rozhlasový poplatek?

Vlastníte rádio? Máte více než měsíc zapůjčený rozhlasový přijímač, tedy rádio v jakékoliv podobě či televizor? Pokud ano, máte povinnost platit rozhlasový poplatek. A to i v případě, kdy daný přístroj vlastníte, ale neposloucháte. Zákonem je totiž jasně stanoveno, že poplatek je odváděn za: vlastnictví, držení či užívání. Na tento důležitý detail nezapomínejte.

Neznalost zákona totiž neomlouvá. Seznam všech přístrojů, které jsou považovány za rozhlasové přijímače le § 2 zákona č. 348/2005 Sb. si můžete snadno dohledat online a ujistit se o tom, zda se na vás povinnost platit vztahuje či nikoliv.

Jak se přihlásit k placení rozhlasového poplatku

Jakmile si zakoupíte rozhlasový přijímač, máte povinnost se do 15 dní přihlásit k placení rozhlasového poplatku. Do přihlášky uveďte datum, jenž se shoduje s datem nákupu přístroje. Povinnost odvádět rozhlasové poplatky se na vás bude vztahovat následující měsíc po přihlášení.

Z každé domácnosti je odváděn pouze jeden poplatek

Žijete v domácnosti, kde se nachází více rádiových přijímačů a kladete si otázku, zda se poplatek hradí za každý z nich? Můžete si oddechnout. Zákon jasně stanoví, že jedna domácnost platí pouze jeden rozhlasový poplatek, nehledě na to, kolik přijímačů se v ni ve skutečnosti nachází.

Komu se rádiový poplatek odvádí?

Zajímá vás, kdo je vlastně příjemcem rozhlasových poplatků? Provozovatel vysílání, tedy Český rozhlas. Aby posluchači měli přehled o tom, jak se svými financemi Český rozhlas nakládá, je hospodaření transparentní a Rada Českého rozhlasu každoročně zasedá a sestavuje rozpočet na následující rok. Zajímá vás výše rozpočtu na rok 2024? Oproti loňskému roku došlo k jeho navýšení o více jak 100 milionů korun, konkrétně na 2 367 milionů korun českých. Zajímá vás, jak rozpočet Českého rozhlasu na letošní rok vypadá? Každému je volně k nahlédnutí na oficiálních webových stránkách ČRo.

Navýšení poplatků za rozhlasové vysílání od roku 2025

Zatímco letos se výše rozhlasového poplatku rovná 45 korunám měsíčně, od roku 2025 se počítá s jejím navýšením o 10 korun, tedy na 55 korun měsíčně. K jeho navýšení musí dojít zejména kvůli inflaci a zdražování. Novinkou od příštího roku bude také to, že se rozšíří okruh plátců, kteří budou rozhlasové poplatky povinni platit. K zařízením, která obyvatele České republiky řadí mezi plátce těchto poplatků, totiž přibudou také mobilní telefony či například tablety.

Jak se odhlásit od placení rozhlasového poplatku?

Důvodů, proč je nutné se od placení rozhlasových poplatků, existuje hned několik:

  • úmrtí plátce
  • poplatník již nevlastní rádiový přístroj
  • došlo k sdílení domácnosti s jiným poplatníkem

Jak tyto situace řešit? Veškeré změny je nutné nahlásit do 15 dnů. V případě, že poplatník zemřel, stačí doložit úmrtní list. Došlo-li k tomu, že již nevlastníte rádiový přístroj, vystačíte si čestným prohlášením. Když se stanou součástí jedné domácnosti dva poplatníci, je nutné, aby se jeden z nich odhlásil a sdělil variabilní číslo plátce, s kterým nově sdílí společnou domácnost.

Při neplacení rozhlasových poplatků vám hrozí pokuta

Co se stane, pokud nebudete rozhlasový poplatek pravidelně odvádět? Hrozí vám nemalá pokuta. Protože jste ze zákona povinni hradit poplatky, připravte se na to, že při jejich neplacení vám hrozí pokuta až ve výši 5 000 korun. Protože poplatníkem rozhlasového poplatku je každý, kdo vlastní automobil či doma odebírá elektřinu, je šance odhalení neplatičů velmi vysoká.

Zkontrolujte si, zda spadáte mezi poplatníky rozhlasových poplatků a v případě, že ano, ale nehradíte je, okamžitě to napravte. K zanedbání úhrad může dojít při změně adresy bydliště, rozvodu a dalších životních změnách. Dávejte si proto dobrý pozor a nezapomínejte na pravidelné úhrady.

Zdroj foto: www.freepik.com

Zdroj textu: www.poplatek.rozhlas.cz, www.informace.rozhlas.cz,

Tags : poplatekrozhlasrozhlasový poplatek

Komentáře k článku